Chính thức có lịch thi tiếng Hàn EPS -Ngành Sản xuất chế tạo, Xây dựng và Ngư nghiệp 2019

Thông tin mới nhất từ lịch thi chính thức về xuất khẩu lao động Hàn Quốc (chương trình EPS) đối với ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Kể từ năm 2019, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc – HRD Korea sẽ áp dụng Phương thức tính điểm để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Bên cạnh yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, Phương thức tính điểm nâng cao khả năng đánh giá năng lực người lao động thông qua việc đánh giá trình độ tay nghề, thể chất và kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Lịch thi tiếng Hàn EPS đã được công bố

Lịch thi tiếng Hàn EPS đã được công bố

I.THÔNG TIN VỀ LỊCH THI TIẾNG HÀN EPS – VÒNG 1

1. Ngành nghề đăng ký: sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp.

Căn cứ theo đối tượng và điều kiện dự thi, thí sinh dự thi kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 có thể đăng ký dự thi theo ngành sản xuất chế tạo, xây dựng hoặc ngư nghiệp. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một ngành và không được phép thay đổi ngành đã lựa chọn.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng làm việc theo danh mục ngành nghề của ngành, trong đó:

+ Sản xuất chế tạo: lắp ráp – đo lường – gia công.

+ Xây dựng: mộc – cốt thép

+ Ngư nghiệp: nuôi trồng – đánh bắt gần bờ.

2. Phương thức và thời gian thi năng lực tiếng Hàn

– Phương thức thi: thi trên máy tính

 Ngày thi:

+ Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: từ ngày 02/07 đến ngày 31/07/2019

+ Ngành ngư nghiệp: từ ngày 23/09 đến ngày 11/10/2019

– Ca thi chi tiết:

Ca thi

Kiểm tra

thông tin

Hướng dẫn thực hiện bài thi

Thời gian làm bài

Bài đọc

(25 phút)

Bài nghe

(25 phút)

Ca 1

08:00~09:20

09:30~10:00

10:00~10:25

10:25~10:50

Ca 2

09:30~10:50

11:00~11:30

11:30~11:55

11:55~12:20

Ca 3

12:00~13:20

13:30~14:00

14:00~14:25

14:25~14:50

Ca 4

13:30~14:50

15:00~15:30

15:30~15:55

15:55~16:20

Thí sinh dự thi phải có mặt tại phòng thi trước 08:00 đối với ca 1; 09:30 đối với ca 2, 12:00 đối với ca 3, 13:30 đối với ca 4

Lưu ý: thời gian tổ chức thi có thể thay đổi, căn cứ theo số lượng người lao động đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Thời gian hướng dẫn và làm bài thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế của ngày thi.

3. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu:

Ngành

Điểm tối đa của bài thi tiếng Hàn – Vòng 1

Số lượng đạt yêu cầu Vòng 1

Số lượng đạt yêu cầu Vòng 2

Tiêu chí đánh giá Vòng 1

Sản xuất chế tạo

100 điểm

2,000

1,000

Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 47,5 điểm trở lên.

Xây dựng

90 điểm

600

300

Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 36 điểm trở lên.

Ngư nghiệp

200 điểm

3,900

2,600

Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

4. Kiểm tra tay nghề.

Người lao động thi đỗ tiếng Hàn bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề. Ứng viên chỉ được lựa chọn một nghề thuộc ngành đã đăng ký dự thi. Ứng viên không được thay đổi ngành đã lựa chọn (đối với các nghề thuộc ngành, có thể thay đổi trong thời gian đăng ký thi tay nghề và kiểm tra năng lực – Vòng 2).

Kế hoạch chi tiết kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực xem tai Mục II.

5. Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi tiếng Hàn:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 03/6/2019 (Thứ 2)

– Ngành ngư nghiệp: 16/9/2019 (Thứ 2)

6. Đối tượng và điều kiện dự thi:

* Đối tượng dự thi:

 1. Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

– Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2019. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2019 đến các huyện không tạm dừng tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 15/05/2019.

– Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2019).

 Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong các khoảng thời gian từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/12/2016, từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 31/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/03/2019 (bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2019).

  2.  Ngành ngư nghiệp

– Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, đang cư trú tại các huyện ven biển và các huyện đảo thuộc các tỉnh/thành phố trong cả nước ngoại trừ các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2019 (đối với người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2019 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 15/05/2019);

– Những người đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2019 hoặc các địa phương không tuyển chọn lao động trong ngành ngư nghiệp);

– Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong các khoảng thời gian từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/12/2016, từ ngày 10/07/2017 đến hết ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/03/2019 (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2019 hoặc các địa phương không tuyển chọn lao động trong ngành ngư nghiệp).

* Điều kiện dự thi:

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn các ngành nghề nêu trên phải có đủ các điều kiện sau:

– Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16/05/1979 đến ngày 15/5/2001);

– Không có án tích theo quy định của pháp luật;

– Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

– Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc(và) visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì tổng thời gian cư trú phải dưới 05 năm;

– Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

– Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

– Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

– Không bị rối loạn sắc giác (mù màu);

– Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

– Người lao động đăng ký thi ngành ngư nghiệp cần có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đối với các nghành nghề liên quan đến ngư nghiệp.

Ngư nghiệp là ngành có mức canh tranh không cao so với ngành nghề khác

Ngư nghiệp là ngành có mức canh tranh không cao so với ngành nghề khác

7. Đăng ký dự thi:

Thời gian đăng ký:tổ chức chung một đợt tiếp nhận hồ sơ dự thi cho cả ba ngành từ ngày 15 – 17/5/2019 (3 ngày)

Thời gian tiếp nhận: 08h30 – 17h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00)

 1. Địa điểm đăng ký: Do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo
 2. Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp nhận đăng ký thi (không được đăng ký hộ).
 3. Các giấy tờ cần thiết:

– ①Đơn đăng ký(sẽ được phát cho các ứng viên tại địa điểm tiếp nhận)

– ② Photo Giấy CMND (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

– ③ 3 ảnh kích thước 3.5cm x 4.5 cm (được chụp trong vòng 6 tháng)

– ④ Lệ phí dự thi

Lệ phí: 24 USD (nộp bằngtiền Việt Nam tương đương)

8. Cấu trúc đề thi

 • Ngành sản xuất chế tạo

Phần thi

Số lượng câu hỏi

Tổng số điểm

Thời gian

Đọc hiểu

20

100

25 phút

Nghe hiểu

20

25 phút

Tổng số

40

100

50 phút

 • Ngành xây dựng

Phần thi

Số lượng câu hỏi

Tổng số điểm

Thời gian

Đọc hiểu

20

90

25 phút

Nghe hiểu

20

25 phút

Tổng số

40

90

50 phút

 • Ngành ngư nghiệp

Ca thi

Số lượng câu hỏi

Tổng số điểm

Thời gian

Đọc hiểu

20

200

25 phút

Nghe hiểu

20

25 phút

Tổng số

40

200

50 phút

 • Nội dung thi

– (1) Câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, (2) Phần thi đọc và thi nghe được tiến hành liên tục không có nghỉ giải lao.

– Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn, được chọn tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của các ngành được lựa chọn theo nguyên tắc sau:

+ Ngành sản xuất chế tạo, xây dựng: ngành sản xuất chế tạo là 2.000 người, ngày xây dựng là 600 người (bằng 200% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ), lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 47.5 điểm trở lên đối với ngành sản xuất chế tạo và 36 điểm trở lên đối với ngành xây dựng đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Ngành ngư nghiệp: 3.900 người (bằng 150% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ), lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên đến khi đủ chỉ tiêu.

– Các câu hỏi trong bài thi được dựa trên Giáo trình đào tạo dành cho kỳ thi tiếng Hàn (The Standard Textbook for EPS-TOPIK).

 • Các giấy tờ cần thiết phải mang theo khi đến dự thi

– Thẻ dự thi (thí sinh nhận Thẻ ngay sau khi đăng ký dự thi).

– Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu).

(Yêu cầu tất cả các thí sinh đến dự thi bắt buộc phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu giống như bản sao đã dán trong đơn đăng ký. Những thí sinh không mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu sẽ không được phép dự thi.)

9. Thông báo kết quả thi tiếng Hàn

– Ngày thông báo kết quả ngành sản xuất chế tạo và xây dựng:14/08/2019

– Ngày thông báo kết quả ngành ngư nghiệp:23/10/2019

– Hình thức thông báo:

– Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn

– Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr

– Website EPS-TOPIK: http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik

– Thông báo kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh:

Kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh xem tạihttp://www.eps.go.kr

Ngành xây dựng năm 2019 tổng điểm là 110 điểm

Ngành xây dựng năm 2019 lấy tổng điểm là 110 điểm

II. KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC– VÒNG 2

 • Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2

Ngành

Thời gian nộp hồ sơ đánh giá năng lực (nếu có)

Thông báo địa điểm và thời gian thi Vòng 2

Tổ chức thi Vòng 2

(dự kiến)

Thông báo kết quả cuối cùng

Sản xuất chế tạo và xây dựng

19/08 – 21/08/2019

(03 ngày)

11/09/2019

18/09 – 21/09/2019

30/09/2019

Ngư nghiệp

28/10 – 30/10/2019

(03 ngày)

04/11/2019

11/11 – 14/11/2019

29/11/2019

Lưu ý: Vòng thi thứ 2 bao gồm 2 nội dung:

+ Kiểm tra tay nghề: áp dụng bắt buộc đối với tất cả thí sinh thi đỗ Vòng 1.

+ Đánh giá năng lực (không bắt buộc): áp dụng đối với những thí sinh đã nộp hồ sơ đánh giá năng lực trong thời gian tiếp nhận.

1. Cách thức nộp hồ sơ đánh giá năng lực.

○ Đối tượng được nộp hồ sơ thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

– Là những thí sinh đã thi đỗ Vòng 1.

– Đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong số những tiêu chí sau:

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành, nghề đăng ký dự thi;

+ Có bằng cấp xác nhận đã hoàn thành các chương trình đào tạo dài hạn có liên quan đến ngành, nghề đăng ký;

+ Có chứng chỉ nghề cấp quốc gia liên quan đến ngành, nghề đăng ký.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 19/08 – 21/08/2019 (03 ngày)

– Ngành ngư nghiệp: 28/10 – 30/10/2019

 Địa điểmTrung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo trên trang Thông tin điện tử http://www.colab.gov.vn.

○ Cách thức đăng ký:đăng ký trực tiếp tại các cơ quan/đơn vị được chỉ định.

○ Các giấy tờ cần chuẩn bị:

① Giấy Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) và thẻ dự thi tiếng Hàn

② Đơn đăng ký tham gia đánh giá năng lực (Tải từ trang thông tin điện tử colab.gov. vn)

Ngành chế tạo sản xuất luôn thu hút lượng lớn lao động đăng kí

Ngành chế tạo sản xuất luôn thu hút lượng lớn lao động đăng kí

 

2. Thông báo thời gian và địa điểm thi Vòng 2

○ Ngày thông báo chính thức:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: ngày 11/09/2019

– Ngành ngư nghiệp: ngày 01/11/2019

○ Hình thức thông báoThông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực tại các địa phương.

3. Nội dung kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Nội dung kiểm tra tay nghề và số điểm phân bổ

Ngành

(Kiểm tra tay nghề)

Tổng điểm

Kiểm tra tay nghề

Thể lực

Phỏng vấn

Kỹ năng làm việc cơ bản

Sản xuất chế tạo

100

30

30

40

Xây dựng

110

30

30

50

Ngư nghiệp

110

40

20

50

○ Thời gian tổ chức thi (dự kiến)

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 18/09 – 21/09/2019 (04 ngày)

– Ngành ngư nghiệp: 11/11 – 14/11/2019 (04 ngày)

Thời gian thi có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng viên dự thi.

○ Thời gian các ca thi

Ca thi

Thời gian tập trung (30 phút)

Thời gian thi (180 phút)

Thời gian chấm điểm

Ca 1

08:30 – 09:00

09:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Ca 2

13:00 – 13:30

13:30 – 16:30

16:30 – 17:00

* Ứng viên không thể thay đổi lịch thi và địa điểm thi, đối với những ứng viên đến muộn (sau 8:30 với ca 1và 12:30 với ca 2) sẽ không được dự thi.

* Hồ sơ đánh giá năng lực sẽ được HRD thẩm định trong khi phỏng vấn. Nếu hồ sơ bị xác định là giả mạo, kết quả thi sẽ bị hủy bỏ và ứng viên sẽ bị cấm thi trong vòng 3 năm đồng thời sẽ thông báo tới các cơ quan chứng năng để xử lý.

4. Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:

○ Thông báo kết quả thi:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 30/09/2019

– Ngành ngư nghiệp: 29/11/2019

○ Cách thức thông báo tới ứng viên đạt qua kỳ thi:

http://www.colab.gov.vn

http://www.eps.go.kr

http://epstopik.hrdkorea.or.kr

 Cách thức thông báo tới từng ứng viên.

– http://www.eps.go.kr

Hiệu lực của kết quả thi: 2 năm kể từ ngày thông báo.

Theo: Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ lao động thương binh và xã hội)

Người lao động có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo Chương trình EPS cần phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn (EPS-TOPIK) do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc. Chỉ những người đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Xem thêm:

Bài viết liên quan