TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP

Hotline : 0981.867.266

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa Thuận Sử Dụng

Hanquoc.net.vn(hay viết gọn là  TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP)  là website cho phép những người sử dụng đăng thông báo các khóa học và các tin tuyển sinh và/hoặc xem các thông báo khóa học – tin tuyển sinh do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.

Thỏa thuận sử dụng (sau đây gọi tắt là “TTSD”) là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa Hanquoc.net.vn với bạn, người truy cập hay sử dụng Hanquoc.net.vn về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được giới thiệu trên website Hanquoc.net.vn.

Việc sử dụng các dịch vụ của Hanquoc.net.vnđồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong TTSD này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với xu hướng phát triển chung, nhưng thay đổi thực tế và phù hợp với luật pháp, chúng tôi được phép điều chỉnh các điều khoản trong TTSD. Việc sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được cập nhật cũng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với TTSD đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên truy cập TTSD thường xuyên  để cập nhật và tuân thủ các điều khoản mới  của Hanquoc.net.vn.

Hanquoc.net.vn không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng website, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên website hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các người dùng cả trong và ngoài website.

Sử dụng và chấm dứt sử dụng

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên website Hanquoc.net.vn, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng với mật khầu và cung cấp cho website Hanquoc.net.vnmột số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và website Hanquoc.net.vncũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của website Hanquoc.net.vn. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho website Hanquoc.net.vnbằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên website Hanquoc.net.vnhoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Hanquoc.net.vn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của website Hanquoc.net.vn.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo những thông tin do bạn cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Hanquoc.net.vnkhông chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và chỉ sử dụng tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) của mình cho mục đích sử dụng dịch vụ trên website Hanquoc.net.vncho chính mình. Trong trường hợp bạn bị mất hoặc quên mật khẩu thì thông báo ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Là Nhà Đào tạo, bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết  có sẵn trên website Hanquoc.net.vnhoặc được thông báo bởi bộ phận kinh doanh dịch vụ của Hanquoc.net.vnvà việc đặt mua này của bạn có nghĩa là bạn đã chấp thuận toàn bộ điều kiện đặt hàng của website Hanquoc.net.vn. Việc chấp thuận này chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

Hanquoc.net.vnbảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của website Hanquoc.net.vntừng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Dịch vụ đặt mua, thanh toán và sử dụng dịch vụ

  1. Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Hanquoc.net.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng dịch vụ.

Các nội dung sử dụng và đặc điểm của mỗi dịch vụ với các tính năng về thời gian hiển thị, vị trí, khả năng tuy biến, thời hiệu, vv được miêu tả rõ ràng tại Website Hanquoc.net.vn.

  1. Dịch vụ của Hanquoc.net.vnlà dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website Hanquoc.net.vn. Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng dịch vụ. Các dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt kể từ ngày Khách hàng thanh toán Phí dịch vụ trong vòng thời gian quy định trong Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí dịch vụ, thì Hanquoc.net.vn  có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

  1. Sau khi bạn đã thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc kích hoạt các dịch vụ đã đặt mua, và/hoặc Hanquoc.net.vn đã kích hoạt dịch vụ theo Đơn hàng hoặc Hợp đồng dịch vụ đã ký kết, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ, đồng thời Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của mình.
  2. Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website Hanquoc.net.vn.
  3. Khách hàng chỉ được sử dụng khai thác thông tin từ dịch vụ theo Đơn hàng/Hợp đồng dịch vụ đã ký cho mục đích đăng tuyển khóa học  hay tin tuyển sinh của mình. Khách hàng không được tiết lộ, bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Hanquoc.net.vn.

Trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định trên tại điều này thì Hanquoc.net.vncó quyền gỡ bỏ mọi thông tin hoặc đường dẫn của Khách hàng và chấm dứt Đơn hàng/Hợp đồng mà không phải trả lại số tiền dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết, đồng thời được quyền thông báo việc vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và buộc Khách hàng bồi thường thiệt hại phát sinh từ vi phạm của Khách hàng.

  1. Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.
  2. Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.
  3. Thông qua việc đặt hàng và/hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ và/hoặc biên bản thỏa thuận hợp tác, Khách hàng đồng ý cho phép Hanquoc.net.vnsử dụng logo và thương hiệu cho mục đích quảng bá thương hiệu của Khách hàng đến với thí sinh, người học và người dùng thông qua các chương trình quảng cáo và khảo sát của Hanquoc.net.vn.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Truy cập Website Hanquoc.net.vn.

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Hanquoc.net.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Hanquoc.net.vn.

Đạo đức người sử dụng.

Khi sử dụng Dịch vụ của Hanquoc.net.vn và truy cập vào Website Hanquoc.net.vn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

1. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

6. Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;

7. Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

8. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

9. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;

10.Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

11.Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

12.Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website Hanquoc.net.vn;

13. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;

14. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

15. Sử dụng Website Hanquoc.net.vncho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Các Vùng Tương Tác

Bạn thừa nhận, Website Hanquoc.net.vncó thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến Website Hanquoc.net.vnvà tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, Website Hanquoc.net.vnkhông kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Website Hanquoc.net.vncó thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, Website Hanquoc.net.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và/hoặc quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, Website Hanquoc.net.vnkhông thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì Website Hanquoc.net.vnkhuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên Website Hanquoc.net.vnkhông thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. Website Hanquoc.net.vnkhông chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt học giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác.

Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Website Hanquoc.net.vncó quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, Website Hanquoc.net.vncó thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Hanquoc.net.vngiữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Hanquoc.net.vnvẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của Website Hanquoc.net.vnhoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung Website Hanquoc.net.vn.

Bạn thừa nhận, Website Hanquoc.net.vn  cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website Hanquoc.net.vnbao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website Hanquoc.net.vnvà Công ty mẹ là Công ty TNHH Giáo dục và Phát triển Việt Nam và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho website Hanquoc.net.vnvà địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp.

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website Hanquoc.net.vnphần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website Hanquoc.net.vnmà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website Hanquoc.net.vnquyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website Hanquoc.net.vncấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website Hanquoc.net.vndùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Các Liên Kết, Từ Chối Các Bảo Đảm, Giới Hạn Trách Nhiệm

Các liên kết.

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Website Hanquoc.net.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Website Hanquoc.net.vnhoặc được kiểm soát bởi Hanquoc.net.vn. Website Hanquoc.net.vnkhông xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vnmà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Website Hanquoc.net.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn.

Từ chối các bảo đảm.

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên Website Hanquoc.net.vn. Chính sách của Website Hanquoc.net.vnkhông xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng website Hanquoc.net.vnlà sự mạo hiểm của riêng bạn. Website Hanquoc.net.vn, và công ty mẹ, Hoặc các chi nhánh hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý hay các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung. Dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không bảo đảm rằng, Website Hanquoc.net.vnhoặc mọi site trên internet được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vnsẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc site này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác. Và chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website Hanquoc.net.vn. Hoặc về tính đúng lúc, tính trật tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua Website Hanquoc.net.vnhoặc mọi site được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn. Website Hanquoc.net.vnđược cung cấp trên cơ sở ” với tư cách là”, “nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không ghạn chế , các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho mọi mục đích cụ thể.  

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Website Hanquoc.net.vn, Công ty mẹ hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, Hoặc những người cấp phép, không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thoải thuận này. Website Hanquoc.net.vnhoặc mọi site internet được kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn, vì lý do vi phạm hợp đồng, Ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩ vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lõi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễu điện, việc xóa, chậ trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, virut máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, Website Hanquoc.net.vn, Công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, Những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi nhóm thứ 3 khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong website Hanquoc.net.vnhoặc nội dung chúng đựng trong phạm vi mọi site internet được kết nối với hoặc các từ website Hanquoc.net.vn.

Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng: Website Hanquoc.net.vnkhông chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi nói xấu, tấn công và không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu., tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website Hanquoc.net.vn, hoặc với giao kèo truy cập của Website Hanquoc.net.vn, toàn bộ hay từng phần , thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng website Hanquoc.net.vnnữa.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bồi Thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Website Hanquoc.net.vn, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Website Hanquoc.net.vnkhỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website Hanquoc.net.vnhoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website Hanquoc.net.vn.

Bảo Mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.

Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website Hanquoc.net.vnvà bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Hanquoc.net.vncó thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website Hanquoc.net.vn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Website Hanquoc.net.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website Hanquoc.net.vnsau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Website Hanquoc.net.vnkhông thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Website Hanquoc.net.vnđều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Website Hanquoc.net.vnvề các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Website Hanquoc.net.vnbởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

Cam kết bền vững

Thủ tục hồ sơ nhanh nhất

LIP cam kết xử lí hồ sơ nhanh nhất trong vòng 24h kể từ khi học viên hoàn thiện hồ sơ. Đảm bảo hồ sơ được xử lí chính xác nhất để 100% học viên xin được visa.

Chất lượng đào tạo tốt nhất

LIPcó đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao, Cùng phương pháp giảng dạy quốc tế, dễ hiểu. Đảm bảo 100% học viên đỗ phỏng vấn.

Chi phí đi thấp nhất

LIP cam kết chi phí đi thấp nhất, dịch vụ chất lượng nhất, Các khoản phí mình bạch rõ ràng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học viên.

Hỗ trợ việc làm

LIP cam kết hỗ trợ việc làm thêm cho du học sinh, định hướng nghề nghiệp tương lai tốt nhất, hỗ trợ việc làm sau khi ra trường cho du học sinh.

Liên kết đối tác