TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP

Hotline : 0981.867.266

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT hanquoc.net.vn

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

WWW. TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP.VN

Hanquoc.net.vnlà trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, tìm khóa học và tin tuyển sinh trực tuyến cho các thí sinh, học viên, các Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo, nhà tuyển sinh, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin. Hanquoc.net.vnđược xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về khóa học – tin tuyển sinh oặc có nhu cầu tìm các khóa học – tin tuyển sinh trực tuyến.

Sứ mệnh mà Hanquoc.net.vnhướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tiệnlợi, toàn diện và tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử đối với lĩnh vực tuyển sinh  là cầu nối thương mại vững chắc giữa thí sinh, học viên và Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo, nhà tuyển sinh.

 1. Nguyên tắc chung
 1. Mục đích và nguyên tắc:

Sàn giao dịch thương mại điện tử Hanquoc.net.vndo CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC LIP VIỆT NAM thực hiện và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện là các Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo, nhà tuyển sinh, thí sinh, học viên, tổ chức, cá nhân có hoạt động giao dịch thương mại hợp pháp được Hanquoc.net.vnchính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Hanquoc.net.vnvà các bên liên quan cung cấp.

Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnđược thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo khóa học – tin tuyển sinh và/hoặc xem các tin đăng do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnđược thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển sinh hoặc tìm khóa học được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hanquoc.net.vn.

Các Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo, nhà tuyển sinh, thí sinh, học viên, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Hanquoc.net.vntự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển sinh thông qua hợp đồng, giao kết không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển sinh/khóa học hoặc thí sinh tìm khóa học được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Hanquoc.net.vnphải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển sinh/khóa học qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Hanquoc.net.vnphải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của thí sinh tìm khóa học. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnphải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vncó quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này,  vào  bất cứ lúc nào.

Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 1. Link truy cậpdành cho thành viên

Địa chỉ truy cập website dành cho thànhviênsử dụng dịch vụ: ketnoigiaoduc.vn

 

 1. Quy định chung

Định nghĩa chung:

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

– Sàn giao dịch thương mại điện tử Hanquoc.net.vn(gọi tắt là Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vn) là website sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể bán hàng hóa, dịch vụ.

Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Hanquoc.net.vngồm: đăng tin tuyển sinh/khóa học trực tuyến, đăng tin giới thiệu về trường, đơn vị, cá nhân đào tạo tuyển sinh, tìm kiếm thông tin thí sinh, e-marketing.

 • Thí sinh(học viên): là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về khóa học/tin tuyển sinh được rao trên Hanquoc.net.vncủa Nhà Tuyển sinh/Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo. Thí sinh có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
 • Thành viên: là bao gồm Nhà Tuyển sinh/Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo và Thí sinh đăng ký sử dụng trang web ketnoigiaoduc.vn.
 • Sản phẩm:là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Hanquoc.net.vnthông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.
 • Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnphải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Hanquoc.net.vn.

Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnlà cá nhân và/hoặc tổ chức có nhu cầu đăng thông báo khóa học – tin tuyển sinh và/hoặc xem các khóa học – tin tuyển sinh do những Thành viên khác đăng lên, hoặc tương tác với những Thành viên khác. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnchính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.
 • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.
 • Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnlà thông tin chính xác, hoàn chỉnh, đúng sự thật và hợp pháp
 • Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnphải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vn.
 • Nghiêm cấm người sử dụng/thành viên có các hành động
 • Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnđề ra.
 • Sử dụng trái phép tài khoản của người khác.
 • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không liên quan đến mục đích yêu cầu của các mẫu kê khai trên trang web Hanquoc.net.vn
 • Sử dụng dữ liệu thông tin thí sinh của Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vncho bất cứ mục đích nào khác khi là một Nhà Tuyển sinh/Nhà Đào tạo  tìm kiếm thí sinh.
 • Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Hanquoc.net.vnhay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.
 • Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.
 • Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

Cam kết bền vững

Thủ tục hồ sơ nhanh nhất

LIP cam kết xử lí hồ sơ nhanh nhất trong vòng 24h kể từ khi học viên hoàn thiện hồ sơ. Đảm bảo hồ sơ được xử lí chính xác nhất để 100% học viên xin được visa.

Chất lượng đào tạo tốt nhất

LIPcó đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao, Cùng phương pháp giảng dạy quốc tế, dễ hiểu. Đảm bảo 100% học viên đỗ phỏng vấn.

Chi phí đi thấp nhất

LIP cam kết chi phí đi thấp nhất, dịch vụ chất lượng nhất, Các khoản phí mình bạch rõ ràng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học viên.

Hỗ trợ việc làm

LIP cam kết hỗ trợ việc làm thêm cho du học sinh, định hướng nghề nghiệp tương lai tốt nhất, hỗ trợ việc làm sau khi ra trường cho du học sinh.

Liên kết đối tác