Thông tin chuyên ngành của trường đại học Kaya

Trường đại học Kaya là một trong những trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc nằm tại thành phố Gimhae. Chương trình đào tạo, chuyên ngành đa dạng của trường Đại Học Kaya được phân theo các chuyên ngành riêng biệt để đào tạo được chuyên sâu, giúp các bạn sinh viên dễ dàng lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Trường đại học Kaya

Trường đại học Kaya

Tổng hợp chuyên ngành đại học Kaya

Chuyên ngành Nhân văn + Phúc lợi xã hội
+ Quản lí an ninh
chuyên ngành Sư phạm + Sư phạm vật lý đặc biệt
+ Sư phạm tiểu học đặc biệt
+ Sư phạm mầm non
+ Sư phạm ngôn ngữ và ngữ âm
Chuyên ngành Sức khỏe và y tế + Vật lý trị liệu
+ Nhãn khoa
+ Khoa học X-quang
+ Thính khoa
+ Điều dưỡng
Chuyên ngành Thương mại + Logistics
+ Cảng
Chuyên ngành Nghệ thuật ứng dụng + Khách sạn, nghệ thuật ẩm thực và dinh dưỡng
+ Kim loại và đá quý

<<Tìm hiểu thêm>> Đại Học Kaya

Học phí từng ngành tại trường đại học Kaya

Các ngành đào tạo Chi phí
Ngành khoa học xã hội và nhân văn + Hệ đại học: từ 3.000 USD đến 3.5000 USD/ kỳ
+ Hệ sau đại học: Khoảng từ 3.800 USD đến 4.000 USD/ kỳ.
Ngành khoa học tự nhiên + Hệ Đại học: Từ 4.000 USD đến 5.000 USD/ kỳ
+ Hệ sau đại học: Từ 5.000 USD đến 6.000 USD/ kỳ.
Khoa nghệ thuật + Hệ Đại học: Từ 4.000 USD đến 5.000 USD/ kỳ
+ Hệ sau đại học: Từ 5.000 USD đến 6.000 USD/ kỳ.
Khoa y tế + Hệ Đại học: Từ 5.000 USD đến 6.000 USD/ kỳ
+ Hệ sau đại học: Từ 6.500 USD đến 7.000 USD/ kỳ.

.

.

<<Tìm hiểu thêm: