Lịch thi chính thức EPS ngành nông nghiệp năm 2019

Thông báo mới nhất về lịch thi EPS ngành nông nghiệp. Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2019 sẽ được tổ chức như sau:

– Cơ quan tổ chức: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

– Cơ quan thực hiện: Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)

– Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Thời gian tổ chức thi tiếng hàn EPS

Từ ngày 11/03/2019 (Thứ hai) đến ngày 15/03/2019 (Thứ sáu)

Lịch thi EPS ngành nông nghiệp

Lịch thi EPS ngành nông nghiệp

– Thời gian tổ chức thi có thể thay đổi, căn cứ theo số lượng người lao động đủ điều kiện tham dự kỳ thi.

– Thời gian hướng dẫn và làm bài thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế của ngày thi.

2. Ngành nghề đăng ký: Nông nghiệp

– Người lao động chỉ được đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp và phải lựa lĩnh vực nghề muốn làm việc là trồng trọt hoặc chăn nuôi.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

3. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu

– Số lượng người đạt yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế như: Chỉ tiêu cho từng ngành và nhu cầu nhân lực của phía Hàn Quốc…

– Tiêu chuẩn đánh giá: Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất xuống thấp trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên (số điểm tối đa: 200 điểm).

Lịch thi EPS ngành nông nghiệp

Lịch thi EPS ngành nông nghiệp

4. Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi tiếng Hàn: Ngày 04/03/2019

Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/ thành phố, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước địa chỉ: http://www.colab.gov.vn.

5. Đối tượng và điều kiện dự thi

– Đối tượng dự thi:

+ Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại 93 huyện nghèo (bao gồm: 56 huyện nghèo thuộc Nhóm 1; 29 huyện nghèo bổ sung thuộc Nhóm 2 và 8 huyện thoát nghèo thuộc nhóm 3) theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và người lao động đang cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018). Đối với người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/12/2018.

+ Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018)

+ Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 10/07/2017 đến ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến thời điểm đăng ký dự thi (bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018).

– Điều kiện dự thi:

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019 phải có đủ các điều kiện sau:

– Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/1978 đến ngày 10/12/2000);

– Không có án tích theo quy định của pháp luật;

– Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

– Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên gần bờ) thì thời gian cư trú phải dưới 05 năm;

– Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

– Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

– Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

6. Đăng ký dự thi

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2018 (03 ngày). Thời gian tiếp nhận: 08h30 – 17h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00)

– Địa điểm đăng ký: Do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo

– Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp nhận đăng ký thi (không được đăng ký hộ).

– Các giấy tờ cần thiết:

①Đơn đăng ký (sẽ được phát cho các ứng viên tại địa điểm tiếp nhận)

②Photo Giấy CMND (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

③ 2 ảnh cỡ 3.5×4.5

④ Chi phí dự thi

– Chi phí dự thi: Số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD.

7. Thông báo kết quả thi tiếng Hàn

– Ngày thông báo kết quả: 29/03/2019

– Hình thức thông báo:

+ Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn

+ Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr

+ Website EPS-TOPIK: http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik

– Thông báo kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh:Kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh xem tại: http://www.eps.go.kr

– Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ tiếng Hàn: 2 năm (từ ngày 29/03/2019 đến ngày 28/03/2021).

Theo: Trung tâm Lao động ngoài nước

Người lao động có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo Chương trình EPS cần phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn (EPS-TOPIK) do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc. Chỉ những người đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.